Csv-Erytrocyter prov 2

Publicerad: 2019-11-26 12:56 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska
Ingår i beställningsgrupp Csv-Spektrofotometri, Albumin, Laktat, Celler och beställningsgrupp Csv-Albumin, Laktat, Celler. Kan ej beställas som enskild analys.
För uteslutande av stickblödning tag 3 rör +1 rör för spektrofotometri.
I Cosmic skall endast en remiss beställas. 3 alt. 4 identiska etiketter skrivs ut automatiskt beroende på val av beställningsgrupp (samma lid.nr). OBS! Märk varje rör med etikett och ange provtagningsordning med märkpenna (prov1, prov 2, prov 3, prov 4). Gäller även kemiremiss (art.nr 6299).
Tag minst 1 mL cerebrospinalvätska i vardera rör utom i sista röret som fylles helt och förslutes direkt med skruvlock för undvikande av falskt positiva fynd vid spektrofotometri( luft kan påverka).
OBS!
Tag samtidigt venöst prov för analys av P-Bilirubin,totalt om spektrofotometri ingår i beställningen. Undantag är om prov för P-Bilirubin.totalt redan tagis inom samma dygn.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa. Skicka ej i rörpost.

Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 10e6/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Celler skall analyseras inom 1h.
Csv-Erytrocyter: Räkning på samtliga rör kan skilja en stickblödning från en intrakraniell blödning.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.
OBS! Rören får aldrig hällas ihop.