S-Trypanosoma brucei, ak

Publicerad: 2021-03-24 19:39 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS!Remiss kan beställas eller laddas ner från SMI som alt. till konsultremiss.
Om mikroskopianalys önskas kontakta SMI före provtagning tfn. 08-457 23 02.

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Ocentrifugerat prov kan förvaras i rumstemp. alt. kylskåpstemp. upp till 24 h.
Vid förvaring >24 h centrifugera, G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum förvaras i kylskåpstemp.fram till provsändning.

Utförare:

Folkhälsomyndigheten
Provtagningsanvisning

Tel: 010-205 20 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes med vanlig post.