EBV DNA

Publicerad: 2019-10-31 11:13 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.


-Plasma (PPT/EDTA)
-Urin
-Sterila punktat
-Sekret (UTM-medium)
-Biopsi
-Csv.

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.