CMV DNA

Publicerad: 2022-03-14 13:03 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.kvantitativ
:
-Plasma (PPT/EDTA)
-BAL
kvalitativ
: Ange provtyp under anamnes
-Serum
-Plasma (PPT/EDTA)
-Urin
-Sterila punktat
-Svalgsekret
-Biopsi
-Fostervatten
-Csv
-Faeces

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.