Csv-Bilirubin

Publicerad: 2020-11-18 07:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Ingår i beställningsgrupp Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler (Vid Subaraknoidalblödning). Kan ej beställas som enskild analys.
Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa inom 30 minuter. Skicka ej i rörpost.


Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

160,00kr (internt),195,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Spektrofotmetri: Använd sista röret till spektrofotmetri. Centrifugeras inom 30 min. G-tal 1500 i 10 min.
Csv-Oxihemoglobin och Csv-Bilirubin är efter centrifugering hållbart minst 2 dygn i kylskåpstemp. OBS! Rören får aldrig hällas ihop.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Lägg till preliminärt svar som svarskommentar. Bedömning av spektrofotometri som inte är klart negativ ska alltid ske av laboratorieläkare som lämnar definitivt slutsvar.Lägg utskrivna kurvor hos sektionsledaren.
OBS! Kontrollera om prov för P-Bilirubin totalt tagits inom samma dygn.