Bordetella pertussis/parapertussis PCR

Publicerad: 2022-11-02 13:17 av Åsa Valve
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Nasofarynxprov rekommenderas i första hand. För in en flockad nph-pinne längs näsbotten till bakre nasofarynxväggen och låt sitta kvar ca 10 sekunder och rotera om möjligt pinnen. Torr bomullspinne kan INTE användas.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Bordetella pertussis/parapertussis PCR

Provtagning:

UTM med flockad nph-pinne


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.