Bordetella pertussis/parapertussis PCR

Publicerad: 2020-10-15 15:06 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Nasofarynxprov rekommenderas i första hand. För in en deltaSwab-pinne (lila kork) längs näsbotten till bakre nasofarynxväggen och låt sitta kvar ca 10 sekunder och rotera om möjligt pinnen. Bomullspinne kan INTE användas.
Bordetella pertussis/parapertussis PCR

Provtagning:

Flocked swab i deltaswab-medium (lila kork)


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja