F-Kalprotektin

Publicerad: 2024-01-04 14:11 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Provinsamling Faeces:
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Lägg föreslagvis lite papper i toaletten(för att samla faeces på) alt.uppsamla faeces i en torr och ren behållare av plast eller glas.
Tag minst 0,5 g faeces eller 1-2 hasselnötsstora faeceskulor i rör med sked och skruvlock. Fyll röret till max 1/3 om faeceskonsistens är lös.
Efter provtagning kontrollera att skruvlocket sitter på ordentligt.
Prov lämnas till laboratoriet.
Förvara gärna provet i kylskåpstemp. i väntan på transport.till laboratoriet.

Provtagning:

Rör plast, med sked och skruvlock
Volym: 13 mL

Artikelnr: 1368
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Faeces är hållbart upp till 6 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses provet -20°C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Tre gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

250,00kr (internt),305,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1-5 mån mg/kg<540 mg/kg
6 mån - 2 år mg/kg<210 mg/kg
3 år mg/kg<75 mg/kg
4 år mg/kg<160 mg/kg
>4 år mg/kg<160 mg/kg

Information hämtad från (dokument):

Kalpro2009-K, Dok-ID:179095     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Färdigpreparerade extrakt förvaras i frys -20 °C om de inte analyseras samma dag.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.