P-Mykofenolat

Publicerad: 2021-03-04 21:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Gäller både Malmö och Sahlgrenska:

Prov tas vanligen omedelbart före (0-prov), samt 30 och 120 min efter läkemedelsdos. Isolerat dalvärde tas före dagens dos eller tidigast 12 h efter.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Venblod
Efter provtagning vänds provet 5 gånger.
Märk respektive rör med tillhörande remiss med namn och personnummer samt ange vilken tid provet avser (intervall).

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

För analys Sahlgrenska: Plasma avhälls till nytt rör och är hållbar 7 dygn i kyla.
För analys Malmö: Plasma avhälls till nytt rör och fryses i -20°C. Sänds frusen.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Laboratoriemedicin Skåne
MALMÖ

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För analys Malmö: plasma fryses -20°C och sändes frusen i kolsyreis.
För analys Sahlgrenska: plasma hållbar i kyla 7 dygn. Sänds med post i provhylsa i vadderat kuvert.