P-Mykofenolat

Publicerad: 2020-05-06 14:19 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Gäller både Malmö och Sahlgrenska:

Prov tas vanligen omedelbart före (0-prov), samt 30 och 120 min efter läkemedelsdos. Isolerat dalvärde tas före dagens dos eller tidigast 12 h efter.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Venblod
Efter provtagning vänds provet 5 gånger.
Märk respektive rör med tillhörande remiss med namn och personnummer samt ange vilken tid provet avser (intervall).

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

För analys Sahlgrenska: Plasma avhälls till nytt rör och är hållbar 7 dygn i kyla.
För analys Malmö: Plasma avhälls till nytt rör och fryses i -20°C. Sänds frusen.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För analys Malmö: plasma fryses -20°C och sändes frusen i kolsyreis.
För analys Sahlgrenska: plasma hållbar i kyla 7 dygn. Sänds med post i provhylsa i vadderat kuvert.