Odling Benbank sterilkontroll

Publicerad: 2019-10-31 11:28 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Placera en liten del (< 1cm diameter) av benmaterialet i FAB-buljongburk (sterilförpackad). Märk burken med remiss-etikett.
Ange på remissen
I Cosmic: Vårdhygien/Donerad benvävnad (benbank)/Sterilkontroll. Ange donationsnumret i anamnesen. Meddela laboratoriet vid eventuella problem vid provtagningen.

Odling Benbank sterilkontroll

Provtagning:

Buljongburk Anaerob alternativt AerobBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej