Odling Benbank sterilkontroll

Publicerad: 2022-09-23 11:40 av Åsa Valve
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Placera en liten del (< 1cm diameter) av benmaterialet i en NB-buljonburk och en liten del i en FAB-buljongburk (sterilförpackade). Märk burken med remiss-etikett.
Ange på remissen
I Cosmic: Vårdhygien/Donerad benvävnad (benbank)/Sterilkontroll. Ange donationsnumret i anamnesen. Meddela laboratoriet vid eventuella problem vid provtagningen.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Benbank sterilkontroll

Provtagning:

Buljongburk Anaerob alternativt AerobBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej