B-Kromosomanalys

Publicerad: 2022-02-10 10:28 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Linköping

Prov ska helst tas från måndag till torsdag. Provet ska förvaras i rumstemperatur och får inte frysas.
OBS!
För Kalmar sjukhus i undantagsfall: Om provet tas en fredag måste det lämnas in innan kl. 06:30 då transport till Linköping går kl. 07:00.

Lund

Prov kan tas måndag- torsdag.
Provet lämnas till laboratoriet senast kl.14.30 provtagningsdagen för vidarebefodran till extern utförare.
Prov som ej kan skickas samma dag ska förvaras i kylskåp.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Klinisk genetik, Patologhuset,ing.69 plan 8, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 31 63

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod bör helst vara Genetiska kliniken tillhanda dagen efter provtagningsdagen.

Linköping:
Sändes endast måndag-torsdag.
Prov som ej kan skickas samma dag ska förvaras i rumstemp.(gäller Linköping)
Prov sändes vardagar i adresserad provpåse i Linköpingsväskan.


alt.
Lund:
Sändes endast måndag-torsdag.
Prov som ej kan skickas samma dag ska förvaras i kylskåp. (gäller Lund)