tU-HVA/Kreatinin

Publicerad: 2019-10-10 11:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Surgjord urin förvaras i kylskåpstemp.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Barnkliniken får HCL tillsatt i plastdunken av laboratoriets personal (5 ml till barn under 5 år och 10 ml till barn över 5 år)
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Sändes med vanlig post.
OBS! Kontrollera att pH inte >7 innan provet skickas.