Cytologi Hematologi, Morfologisk analys

Publicerad: 2024-04-30 07:23 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Cellräkning och morfologisk bedömning av blod och benmärg.

Ring gärna cytologilaboratoriet Tel 101-358 13 45 och förvarna att prov kommer.
Akuta prover skall alltid förvarnas!

Ansvarig

Tomasz Gorecki Tel: 010-358 12 43

Provtagning:

Objektglas med mattrand


Artikelnr: 1276

Hantering:

Provtagning
6-10 lufttorkade utstryk från benmärg, används till Giemsa och järnfärgning.
OBS! Ett EDTA-rör med perifert blod för blodstatusbestämning och morfologiskt diff-utstryk skall tas i samband med benmärgsprovet. Minst två utstryksglas från perifert blod skickas tillsammans med benmärgsutstryken från Västervik och Oskarshamn. På prover från Kalmar stryker klinisk kemi två stycken utstryksglas som hämtas av cytologen.

OBS! Märgutstryken förpackas i dubbla plastpåsar om de skickas med transportlåda. Detta för att de inte ska ta skada av andra ev. läckande burkar. Utstryksglasen är känsliga för formalinångor.
Vid önskan om flödescytometerisk immunfenotypning skickas benmärg i heparin eller ÊDTA rör för analys. Ange tydligt på remissen och rör att flödescytometrisk analys önskas och vad provet innehåller (blod resp benmärg). Vg se provtagningsanvisning Flödescytometri -Immunfenotypning

Fixering

Ingen fixering till utstryksglas, ska lufttorkas. Glasen är mycket känsliga för formalinångor.

Provtagningsmaterial

Objektglas med mattrand, centralförråd nr: 1276

Remiss

Cosmic; Cytologi Allmän till cytologi och flödescytometri och Patologi allmän (ej hud) till märgkula och biopsi.
En kort sammanfattning gällande hanterandet av benmärgsprover:
1. Använd remissmallen ”Cytologi allmän” till utstryksglas (inkl blod) och flödescytometri. Kom ihåg att skriva ”1” i komponenten ”Antal provkärl/glas”.
2. Använd remissmallen ”Patologi allmän (ej hud)” till märgkula/benmärgsbiopsier.
3. Skriv ut provtagningsunderlag inkl etiketter som tillhör de under punkt 1 och 2 nämnda remisserna.
4. Skicka remisserna elektroniskt och skicka proven inkl provtagningsunderlag till Klinisk Patologi.

PAD/CD remiss, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic.
Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Transport

Utstryksglasen kan transporteras i glaskyvett eller objektglasbox .OBS! Märgutstryken förpackas i dubbla plastpåsar om de skickas med transportlåda. Detta för att de inte ska ta skada av andra ev. läckande burkar. Utstryksglasen är känsliga för formalinångor

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Övrigt

Måndag - torsdag (helgfri vecka) lämnas prover för morfologisk analys till laboratoriet 7.30 - 16.00. OM analys önskas samma dag skall provet anlända till laboratoriet före kl 14.00 provtagningsdagen. Helst endast akuta prover fredagar eller dag före helgdag, provet skall då lämnas senast kl 13.00 tilll laboratoriet.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00

Om möjligt skicka sent tagna prover dag torsdag och/eller dag före helgdag med transport så provet är på laboratoriet tidig morgon dagen efter provtagning.

Vid provtagning på barn < 18 år hänvisas till barnkliniken i Kalmar för mer information. Proverna besvaras endast i undantagsfall av patologen i Kalmar.
Vid icke maligna sjukdomar samarbertar barnkliniken med barnhematologen i Malmö och vid maligna hematologiska sjukdomar barnonkologen i Linköping.

I övrigt vg se Allmänt Cytologi

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Cytologi Hematologi, Morfologisk analys     Version: 4.0