Cytologi Cervixcytologi konventionellt utstryk

Publicerad: 2019-10-28 07:12 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

FROM 2011-01-01 HAR AVD FÖR KLINISK PATOLOGI - CYTOLOGI LABORATORIET KALMAR ÄNDRAT METOD FÖR PROVTAGNING AV VAGINALSMEAR TILL VÄTSKEBASERAD CYTOLOGI.
Se Provtagningsanvisningar Cytologi - Klinisk remiss VS
Provtagningsanvisningar GCK via HKS

Provtagning:

Provtagningsmaterial Cytologi VS


Artikelnr: 1276, 2171, 680

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Provtagning av konventionella utstryk
Prov tages före annan undersökning inkl palpation. Spekulum införes utan glidmedel men kan fuktas med koksaltlösning. Provet tages från tre ställen; bakre fornix, portio och cervix. Provtagning från cervix görs med cervixborste. Bakre fornix och portio tas med träspatel. Förbered provtagning genom att märka objektglas med mattrand med patientens namn och personnummer (10 siffror) med blyertspenna (nr 3).

Remiss

Remiss Cosmic
VS-Klinisk remiss (ej GCK)
Pappersremiss:
Cervixcytoloigi, centralförråd; nr 6357.
Remiss finns även under Diagnostiskt Centrum - Basenheter- Avd för Kllinisk patologi - Remisser

Fixering

Provet sätts omedelbart efter utstrykningen ner i en kyvett med 95 % etanol. Fixeringstid minst 15 minuter. Kan därefter lufttorkas.

Provtagningsmaterial

Objektglas med mattrand, centralförråd nr: 1276
Spatel cytologi, centralförråd nr: 2171
Borste för cellprov, centralförråd nr: 680

Transport

Glasen transporteras i speciella plastlådor för objektglas i vadderade kuvert. OBS!! Ska vara vadderat kuvert märkt glas för att undvika att glasen går sönder under transporten. Placera glasen i remissordning, för att underlätta uppackning av prover på laboratoriet. Sortera VS och GCK för sig i lådorna.
Art nr 6854 50 glas
Art nr 19556 5 glas

Remissinnehåll

För att förhindra förväxling av burkar samt fel identitetsmärkning är det av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering för optisk läsning (etikett med streckkod) (personnummer 10 siffror, namn). Alla remisser ska ha giltig avsändaruppgifter, för optisk läsning (streckkod). Telefonnummer till provtagningsstället (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Remissen bör innnehålla uppgift om indikation, senaste menstruation/menopaus, hormontillförsel eller preventivmedel, kliniska fynd, inklusive ev. kolposkopi och gynekologiska operationer av betydelse för bedömningen, pågående cytostatikabehandling och genomförd strålbehandling inom gyn-området, immundefekt och immunsuppresion.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

HPV-typning:

Kan ej utföras på konventionella utstryksglas. Provtagning ska ske med västskebaserasd teknik.


Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43