Cytologi Sputum

Publicerad: 2024-03-11 08:45 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Cytologisk bedömning av celler från de nedre luftvägarna.
Sputumprovet ska helst komma från de djupa luftvägarna. Provet tas före måltid. Patienten ska skölja munnen med vatten och snyta ur näsan före provtagningen. Provet hostas upp i en sputumburk innehållande ca 50 mL 70 % etanol.

Patienter som har svårt för att producera en djuphostning bör få hjälp av en sjukgymnast

Ansvarig

Marek Witkowski Tel: 010-358 12 43

Provtagning:

Provtagningsset för Sputum
Volym: 70 mL

Artikelnr: 103515
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Fixeringslösning
70 % etanol

Provtagningskärl

Burk med lock 100 mL sputum plast centralförråd nr: 727.
Provtagningsset för Sputum 70 mL, centralförråd 103515

Provburken märks med RID (optisk läsbar etikett).

Provmängd
OBS!! Ofixerade sputum tas ej emot av laboratoriet!

Remiss
I Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi allmän

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Transport

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsänds till in remitterande för komplettering.

Då cytologilaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning/mottagning till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klilnisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-358 40 31 eller 010-358 11 83

Övrig information Se Provtagningsanvisningar allmän cytologi.

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Cytologi Sputum     Version: 5.0