Cytologi Finnålspunktion

Publicerad: 2024-03-11 08:13 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Finnålspunktion innebär att man tar ett cellprov från en förändring som sedan undersöks i mikroskop av en patolog/cytolog på Diagnostiskt Centrum i Kalmar.

Önskas att finnålspunktionen utförs på punktionsmottagningen i Kalmar tidbokas patienter till vår mottagning.
Ring för bokning Tel: 010-358 11 83 eller skicka remiss i cosmic ( Cytologi punktionsmottagning) då bokas tid via cytologlab.
Vår punktionsmottagning är öppen
Måndag - torsdag kl 10.00, 11.30, 13.30, 15.30
Fredag kl 10.00, 11.30, 13.30

Punktioner utförs på patienter med remiss från vårdcentraler, privatläkare och kliniker på Länssjukhuset Kalmar, Oskarshamns sjukhus samt Västerviks sjukhus.

Punktionsmottagningen ligger i hus 17. Plan 3.

Vid ultraljudsledda punktioner skickas ingen pappersremiss till patologen. Beställning görs endast till röntgen då punktionen utförs där. För mer information gällande röntgenledd punktion se deras provtagningsanvisningar.

Provtagning:

Objektglas med mattrand


Artikelnr: 1276

Hantering:

Provtagning
Förbered punktionen genom att märka objektglas med mattrand med patientens initialer och personnummer (10 siffror) med blyertspenna (nr 3). Vid eventuell sidomarkering märk dexter (dx) eller sinister (sin).
Målsättningen är att åstadkomma ett jämnt och lagom tjockt utstryk med så lite blodtillblandning som möjligt - spruta därför inte för mycket aspirat på varje glas.

Fixering

I allmänhet rekommenderas lufttorkning. Lufttorkning kräver tunna utstryk. Vifta gärna glaset i luften för att påskynda torkningen. Märk glasen "luft"
Blodiga/vätskerika utstryk torkar så långsamt att de ej kan bedömas - sådana utstryk bör därför spritfixeras.
Spritfixering; materialet skall omedelbart efter utstrykningen stoppas ner i 95 % etanol . Lufttorkning får ej ske! Låt glasen stå minst 30 minuter i spriten, därefter kan glasen lufttorkas. Märk glasen "sprit".

Provtagningsmaterial

Objektglas med mattrand, centralförråd nr: 1276
Sprutpistol till 20 ml alt 10 ml, Fibre Medical AB
Sprutor 20 ml alt 10 ml, centralförråd nr: 2266 alt 2263
Kanyler av olika längd med ytterdiameter 0,6-0,8 mm, centralförråd.
Transporhylsa för objektglas 5 st centralförråd 19556

Fixeringslösning

95 % etanol till sprifixerade glas.

Remiss
I Cosmic,
Beställning icke provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi Finnålspunktion

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss).

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Transport

Transportlådor för 5 glas art nr 19556
Transportlådor för 50 glas art nr 6854
Bör packas i vadderat kuvert märkt "glas".

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid

Svar från finnålspunktionen ges till patient via remitterande klinik. Cytologillaboratoriet lämnar ej ut svar till patient. Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar.

Övrigt

Vid begäran om odling i samband med punktion skall remitterande läkare bifoga ifylld odlingsremiss.
Vid kontraströntgen relaterad till punktionsstället utföres punktion tidigast 24 h efter.
Vid bukpunktioner (transperitoneal/retroperitoneal) skall värdena för APT-tid samt trombocyter ligga inom normalvärdet. Vid onormala värden bör remitterande läkare diskutera med cytologläkare angående punktion. Max 3 dagar gamla prover. Patienten skall ligga stilla på rygg efter bukpunktion i 2 h, då puls och blodtryck kontrolleras.
Vid punktion av bukfett med frågeställning amyloidos, strykes materialet ut på 2-3 objektglas och lufttorkas.
Vid önskan om flödescytometrisk anlays beställs rör med PBS-buffert från cytologlaboratoriet tel 010-358 11 83. Punktionsmaterialet sprutas ner i lösningen, skölj genom att fylla sprutan med bufferten i röret och spola igenom kanylen. Opak (grumlig) lösning önskas. Transporteras i kylskåpstemperatur till laboratoriet omgående. Vg se Hantering och förvaring av Flödescytometri Immunfenotypning.

Svar från punktionsmottagningen ges till patienten via inremitterande klinik. Cytologilaboratoriet lämnar ej ut svar till patienter.
Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då cytologilaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning/mottagning till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-358 11 83 eller 010-358 40 31.

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Finnålspunktion     Version: 5.0


×

Medicinsk Bakgrund

Punktionsmottagning
Finnålspunktion innebär att man tar ett cellprov från en förändring som man kan känna med fingrarna, till exempel en knöl i bröstet. Punktioner utförs för patienter med remiss från vårdcentraler, privatläkare och kliniker på Länssjukhuset Kalmar, Oskarshamns sjukhus samt Västerviks sjukhus.
Vår punktionsmottagning är öppen
Måndag - torsdag kl 10.00, 11.30, 13.30, 15.30
Fredag kl 10.00, 11.30, 13.30
Tel: 0480-811 83

Ring gärna och boka tid när patienten är på mottagningen. Oftast finns provtagningstider samma dag.

Punktionsmottagningen ligger i hus 17. Plan 3.