Cytologi Allmänt cytologi

Publicerad: 2024-03-11 07:12 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Allmänna anvisningar för provtagning och provhantering av cytologiska prover.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-258 40 31eller 010-358 11 83

Ansvarig:

Tomasz Gorecki Tel: 010-358 12 43

Hantering:


Provtagningsanvisningarna syftar till att informera och rekommendera remitterande enheter en standardiserad hantering av proverna innan dessa når laboratoriet. Provtagningsanvisningarna innehåller rekommendationer och krav för att proverna skall kunna omhändertas korrekt för analys.

Remisser
I Cosmic;

Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj:
- Cytologi Urincytologi till kastad urin TP
- Cytologi Allmän till alla övriga cytologiska prover utom beställning av kastad urin, finnålspunktion och cervix cytologi prover
- VS - Klinisk remiss (ej GCK)
- VS - Självprov HPV
Beställning icke provbunden, flik "Klinisk Patologi"
- Cytologi punktionsmottagning

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Gynekologisk Cellprovs Kontroll (GCK) via HKS

Elektronisk remiss via HKS

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Fixeringslösning

Se respektive provtagningsanvisning

Provtagningskärl

Se respektive provtagningsanvisning

Provmängd

Se respektive provtagningsanvisning

Transport

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid
Övrig cytologi

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter p
rovets ankomst till laboratoriet.

Specialprover

Svar från flödescytometeri lämnas normalt inom tio ka
lenderdagar efter beställning.

Cervixcytologi

Klinisk remiss (VS) svar lämnas normalt inom sju kalende
rdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) svar lämnas normalt inom tre månader efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsänds till inremitterande för komplettering.

Då cytologilaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive adv./mott till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00

OBS! Glöm inte skicka iväg remiss i cosmic.

Ackreditering

Exfoliativ Cytologi - cervixcytoloigi, Vätskebaserad teknik Celler Mikroskopi i Kalmar

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för Cytologi Allmänt cytologi     Version: 4.0