Cytologi Kastad urin Thin Prep

Publicerad: 2022-11-23 11:07 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Kastad urin (ThinPrep)

Urin, ej morgonurin, samlas i urinblåsan under 2-3 timmar. Optimalt är om patienten rör på sig och intar vätska
Max 200 ml urin, 50 ml räcker för analys, ingen fixering.

From 2022-12-01 byter vi provtagningskärl till 50 ml rör med konad botten


Provet bör komma till laboratoriet inom 24 timmar.

Ansvarig

Tomasz Gorecki Tel: 0480 - 812 43

Provtagning:

Rör plast centrifug konad botten
Volym: 50 ml

Artikelnr: 502648
Beställs: Centralförrådet

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Fixeringslösning
Ingen fixeringslösning.

Provtagningskärl

Rör plast centrifug 50 ml med konad botten, centralförråd 502648
Provburken märks med RID (optisk läsbar etikett).

Provrörsställ

Provrörställ 212-0426 finns att beställa i Raindance

Remiss

Ange tydligt på remissen att analysen gäller TP-urin (Thin Prep - vätskebaserad cytologi).

I Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi Urincytologi

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Transport

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då cytologilaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive adv./mott till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-840 31 eller 811 83

Övrig information Se Provtagningsanvisningar allmän cytologi.

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43