Cytologi Bronkprover

Publicerad: 2023-12-18 10:59 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Cytologisk bedömning av celler från bronker som bronkialsköljvätska, borstprover; TBNA, BAL och bronkialsekret.

Ansvarig

Marek Witkowski Tel: 0480 - 812 43

Hantering:

Borstprov
Direktprov med borste via bronkoskopet. Efter provtagning skall materialet fördelas på två objektglas genom att rotera borsten några gånger på/över objektglaset, ett glas lufttorkas (L) och ett glas fixeras i 95 % etanol (S), Resterande cellmaterial på borsten: vortexa, eller vispa kraftigt i ett provrör innehållande 1-2 ml NaCl, så att cellerna lossnar från borsten. Häll över vätska i ett CytoLyt® rör. OBS!! Borsten får EJ doppas i provburken!

TBNA

Transbronkiellnålaspiration. Efter provtagning skall materialet fördelas på två objektglas genom att stryka ut lite material på objektglas, ett glas lufttorkas (L) och ett glas fixeras i 95 % etanol (S), Resterande cellmaterial sprutas ner i ett CytoLyt® rör.

Bronkssköljvätska

Bronkerna sköljs med fysiologisk koksaltlösning.
Fixering
Lika delar 95 % etanol.

BAL Bronkioli - Alveolärt-Lavage

Sänds in ofixerat till lab. Förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur

Sekret från bronk

Uppsamlat sekret från bronker
Fixering
Lika delar 95 % etanol.

Ofixerade sköljvätskor och bronksekret mottas ej!

Fixeringslösning

95 % etanol

Provtagningsmaterial/fixeringskärl

10 ml Spetsbottnat provrör i plast med skruvkork, Centralförråd nr: 5065
100 ml plastburk med tättslutande lock, Centralförråd nr: 727
Objektglas; Glas med mattrand, Centralförråd nr: 1276
Provburk vätskebaserad cytologi; CytoLyt® rör. Centralförråd nr: beställs fn från cytologlab Tel 0480 - 811 83

Provburken märks med namn, personnummer och datum, skall vara optisk läsbar etikett (streckkod) eller RID (remiss-id för Cosmic).
Objektglasen märks med namn och personnummer med blyertspenna eller specilapenna för objektglas.

Fixeringslösning

95 % etanol till spritfixerade glas.

Remiss
I Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi allmän

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Transport

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då cytologilaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning/mottagning till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-840 31 eller 811 83

Övrig information Se Provtagningsanvisningar allmän cytologi.Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsavisning Bronkprover     Version: 3.0