Cytologi Exsudat; Ascites och bukskölj

Publicerad: 2024-03-11 07:13 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Cytologisk bedömning av celler från ascites och buksköljvätska

Ansvarig

Mats Linden tfn 010-358 12 43

Provtagning:

Burk med lock plast
Volym: 100 ml resp 250 mL

Artikelnr: 727 resp 729

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:


Provhantering

Patienten bör före provtagningen rotera ett par varv i sängen eller gå några steg så att eventuellt sedimenterade celler kommer med i provet.
Buksköljvätska omhändertas i samband med operation.

Ett par droppar Heparin (5000 IE/ml) tillsätts provet för att undvika koagulation.

Provet bör komma till laboratoriet inom 24 timmar.

Remiss

I Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi allmän
PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss).

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Fixeringslösning

Några droppar ( 3-5 st) Heparin (5000 IE) tillsätts vätskan i provburken för att undvika koagulation.
Ingen fixeringslösning för övrigt.

Provtagningskärl

Burk med lock 250 mL preparatburk plast centralförråd nr: 729.
Burk med lock 100 mL sputum plast centralförråd nr: 727.
Provburken märks med namn, personnummer och datum, skall vara optisk läsbar etikett (streckkod) eller RID (remiss-id för Cosmic).

Provmängd

Max 200 ml vätska.

Transport


Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.
Då cytologilaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning/mottagning till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-358 40 31eller 010-358 11 83

Dunkar och dränagepåsar mottas ej!

Övrig information Se Provtagningsanvisningar allmän cytologi.


Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för Cytologi Exsudat; Ascites och buksköljvätska     Version: 5.0