Odling Öronsekret

Publicerad: 2022-12-22 13:42 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Vid mediaotit tag material från mellanörat efter paracentes eller spontanperforation på provtagningspinne. När sekret samlas upp med provtagningspinne skall beröring med hörselgångsväggen så långt möjligt undvikas.
Vid extern otit tas prov från hörselgångsväggen, eventuellt vid lokaliserad affektion.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Öronsekret

Provtagning:

Provtagningspinne Copan orange


Artikelnr: 20729
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.