Odling Öronsekret

Publicerad: 2019-10-28 08:57 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Vid mediaotit tag material från mellanörat efter paracentes eller spontanperforation på provtagningspinne. När sekret samlas upp med provtagningspinne skall beröring med hörselgångsväggen så långt möjligt undvikas.
Vid extern otit tas prov från hörselgångsväggen, eventuellt vid lokaliserad affektion.

Odling Öronsekret

Provtagning:

Provtagningspinne Copan orange


Artikelnr: 20729
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja