Odling Ögonsekret

Publicerad: 2019-10-31 10:38 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Konjunktivit
Använd Copan provtagningskit (svart kork). Rotera provtagningspinnen i konjunktivalsäcken och för ned den i transportmediet. Det är ofta bra att ta en jämförande odling från andra ögat, särskilt vid ensidig konjunktivit.
Keratit

Provtagning utförs av ögonläkare.
-Tag konjunktivalodlingar från båda ögonen enligt ovan före ev lokalbedövning (som ej får innehålla konserveringsmedel).
-Tag bort fibrin och pus från keratithärden med hjälp av en provtagningspinne från Copan provtagningskit. Stryk provtagningspinnen direkt mot en ½ hematinagarplatta med flera korta stryk över halva plattan och sätt därefter ned pinnen i Copan transportmedium.
-Skrapa keratithärden med t ex skalpellblad. Stryk detta över andra halvan av hematinagarplattan. För ned knivbladet sterilt i FAB-buljong.
-Vid keratit hos kontaktlinsbärare ska kontaktlins och vätska från kontaktlinsbehållare skickas med för odling. Linsen förs ned i sterilt rör och hålls fuktig med några droppar steril koksalt (< 1 ml ). Hela kontaktlinsbehållaren med vätska kan skickas till laboratoriet.
Endoftalmit

Provtagning utförs av ögonläkare.
-Aspirera med spruta material från främre kammaren/glaskroppen.
-Behåll kolven i utdraget läge. Sätt försiktigt kanylhylsan som skydd över spetsen eller sätt ned sprutan med kanyl i ett öppet sterilt rör. Böj inte sprutans spets.

Odling Ögonsekret

Provtagning:

Provtagningsmaterial ÖgonBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Inokulerade hematinplattor ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja