U-Odling Urin

Publicerad: 2022-12-22 13:39 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Då urinodlingsrören är restade pga rådande omständigheter kan olika typer av rör fås vid beställning av art.nr 102308 från centralförrådet. Alla dessa är dock godkända att användas för urinodling.


Kastad urin (mittstråleprov)

Blåsinkubationstiden ska om möjligt överstiga 4 timmar. Bäst är prov från morgonurin. Desinfektion eller tvättning av urinrörsmynningen ska inte göras. Ev kan man torka av med steril kompress (på kvinnor i riktning framifrån och bakåt). Vid blödning eller flytning användes tampong. Blygdläpparna hålls isär respektive förhuden dras tillbaka under urineringen. Första urinportionen tas ej tillvara (den spolar rent från ej relevanta bakterier i urinröret). En del av mittportionen uppsamlas i fabriksren plastbägare och 1-2ml urin överförs till rent provtagningsrör med skruvkork.
Prov från KAD

Tag inte urin från uppsamlingspåsen. Prov tas med spruta och fin kanyl (t ex subcutan kanyl) från slangen. Stäng av katetern ½-1 timme. Torka av punktionsområdet noggrant med alkoholbaserat desinfektionsmedel t ex M-sprit och låt lufttorka. Dra upp några ml urin som överförs till provtagningsröret.
Tappad urin (engångskateterisering)

Sätt katetern på sedvanligt sätt. Kassera en första portion urin och låt därefter 2ml urin samlas upp i provtagningsröret.
Ange på remissen

-Provtyp (kastad, KAD, punktion etc.)
-Eventuella symptom (Inga/ Cystit/ Övre UVI/ Septisk/ Annat)
-Blåsinkubationstid
-Om patienten är gravid

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Urin

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras kyl. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.