B-Retikulocyter

Publicerad: 2022-06-07 10:32 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp upp till 24 timmar.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

35,00kr (internt),42,70kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
3 dagar148-216 10e9/L148-216 10e9/L
30 dagar51-110 10e9/L51-110 10e9/L
60 dagar52-78 10e9/L52-78 10e9/L
180 dagar48-88 10e9/L48-88 10e9/L
1 år44-111 10e9/L44-111 10e9/L
5 år36-68 10e9/L36-68 10e9/L
11 år42-70 10e9/L42-70 10e9/L
17 år42-65 10e9/L42-65 10e9/L
>17 år28-120 10e9/L28-120 10e9/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.