B-Retikulocyter

Publicerad: 2023-11-09 04:40 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp upp till 24 timmar.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

41,00kr (internt),50,02kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
3 dagar148-216 10e9/L148-216 10e9/L
30 dagar51-110 10e9/L51-110 10e9/L
60 dagar52-78 10e9/L52-78 10e9/L
180 dagar48-88 10e9/L48-88 10e9/L
1 år44-111 10e9/L44-111 10e9/L
5 år36-68 10e9/L36-68 10e9/L
11 år42-70 10e9/L42-70 10e9/L
17 år42-65 10e9/L42-65 10e9/L
>17 år28-120 10e9/L28-120 10e9/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
I slutet av utmognadsfasen för röda blodkroppar kan man med vital färgning upptäcka en aggregation av ribosomer och mitokondrier. Aggregaten tar upp färg och man får en s.k. substantia reticulofilamentosa och cellerna kallas retikulocyter.
Ökat antal retikulocyter tyder på en accelererad, effektiv erytropes eller ett temporärt ökat utsläpp från benmärgen. Påtaglig retikulocytos talar för en ökad erytrocytomsättning (hemolys) och mot primär benmärgsskada eller brist på t.ex. järn, vitamin B12 och folater.
Relativt sett låga värden, dvs ett normalt retikulocytantal vid påtaglig anemi, är regel vid benmärgsinsufficiens, t.ex. benmärgsskada eller bristsyndrom.
Räkning av retikulocyter bör utföras vid oklar anemi. Dessutom kan provet vara av värde för bedömning av effekten av specifik behandling (1).
Referenser

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 10:e uppl. 2018.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.