Odling Svamp

Publicerad: 2022-12-22 13:35 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Svampodling kan utföras på samtliga prover som skickas för allmän odling, t ex blod, urin, sårsekret. Proverna tas på samma sätt som vid allmän odling. Luftvägsprover med Aspergillusmisstanke transporteras snarast till laboratoriet. Vid förfrågan om Pityrosporum ovale (P.orbiculare, Malassezia furfur), vidarebefodras provet för analys till Stockholm (KS).

Ange på remissen vilken typ av prov och var på kroppen provet är taget.
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling svamp
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Allmän för sår och sekret
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Blod
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling nedre luftvägssekret

Provtagning:

Provtagningsmaterial SvampBeställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Inokulerade blododlingsflaskor ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.