Odling Svalgsekret

Publicerad: 2024-04-02 12:36 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

En provtagningspinne rullas över båda tonsillerna och förs om möjligt in i en krypta. Undvik att beröra övriga delar av munhåla och svalg. Vid förekomst av beläggningar förs pinnen in under dessa.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Svalgsekret

Provtagning:

Provtagningspinne Copan svart


Artikelnr: 20727
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för svalgodling     Version: 11