Odling/Screening Streptococcus agalactiae

Publicerad: 2019-10-31 11:35 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

-Hos nyfödda tas prover från yttre hörselgång, näsa, svalg och/eller navel.
-Hos gravida tag först sekret från NEDRE delen av vagina och sedan med SAMMA provtagningspinne från rektum.

Ange på remissen

För spädbarn
-Hörselgångssekret/ Nasofarynxsekret/Navelsekret samt Odling Allmän och GBS (spädbarn)
För gravida
-Vaginalsekret+rektalprov samt Odling GBS (gravid/ perinatal)

Odling Screening Streptococcus agalactiae

Provtagning:

Provtagningspinne Copan svart


Artikelnr: 20727
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja