Odling Nedre luftvägssekret

Publicerad: 2022-12-22 13:26 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBSERVERA! 2 etiketter kommer att skrivas ut för att både provkärl OCH transporthylsa SKA märkas med Cosmicetikett.

Sputum

Sputumprov bör om möjligt tas innan antibiotikabehandling inleds. Representativt material fås lättast på morgonen direkt när patienten vaknar. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan minimeras om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten (efter det att eventuell protes tagits ut).
Trachealsekret

Sug med steril plastkateter, överför vätskan till tomt sterilt rör. Vid små sekretmängder är det en fördel att överföra vätskan på en Copan provtagningspinne som skickas i Copan transportrör. Prov från trachealkanyl tas med Copan provtagningsset med tunn pinne (blå kork).
Bronkoskopi

Se PM Diagnostisk bronkoskopi vid pneumoni, infektionskliniken.
Ange på remissen

Ange eventuell cystisk fibros, KOL, immunsupprimerad patient eller då nosokomial smitta kan misstänkas på remissen.
Vid trachealprovtagning skall det anges på vilket sätt provet tagits.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Nedre luftvägar – skyddad borste, BAL, trachealsekret och sputum

Provtagning:

Provtagningsset för Sputum
Volym: 70 mL

Artikelnr: 103515
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.