Odling Nasofarynxsekret

Publicerad: 2022-12-22 13:24 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

För den tunna provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre svalgväggen och håll den kvar där några sekunder.
Ange orsak till provtagning (pneumoni/bronkit, ÖLI, otit, smittspårning etc.) på remissen.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Nasopharynx

Provtagning:

Provtagningspinne Copan blå


Artikelnr: 20728
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.