Odling Nasofarynxsekret

Publicerad: 2019-10-31 11:29 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

För den tunna provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre svalgväggen och håll den kvar där några sekunder.
Ange orsak till provtagning (pneumoni/bronkit, ÖLI, otit, smittspårning etc.) på remissen.

Odling Nasopharynx

Provtagning:

Provtagningspinne Copan blå


Artikelnr: 20728
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja