Mycoplasma pneumoniae PCR

Publicerad: 2022-12-22 13:23 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Endast flockad pinne som medföljer kitet får användas.
Den flockade pinnen pressas och skrapas lätt mot den bakre svalgväggen och halsmandlarna så att celler och sekret fastnar på pinnen.


LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Mycoplasma pneumoniae PCR

Provtagning:

Flocked swab Copan eSwab (rosa kork)


Artikelnr: 102431
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.