Mycoplasma pneumoniae PCR

Publicerad: 2019-11-01 09:06 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Endast flockad pinne som medföljer kitet får användas.
Den flockade pinnen pressas och skrapas lätt mot den bakre svalgväggen och halsmandlarna så att celler och sekret fastnar på pinnen.

Mycoplasma pneumoniae PCR

Provtagning:

Flocked swab Copan eSwab (rosa kork)


Artikelnr: 102431
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja