Mycoplasma genitalium PCR

Publicerad: 2022-12-22 13:22 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Urinprov
Patienten bör ha en blåsinkubationstid på minst en timme. Samla den första portionen urin och överför minst 5 ml till urinrör för PCR.

Vaginalprov
För
in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 5 cm in i vagina. Rotera pinnen utmed vaginalväggen 15-30 sek. Tag ut pinnen och stoppa den i provröret med rosa kork. Bryt av pinnen vid skåran. Låt pinnen vara KVAR i provröret! Skruva på locket ordentligt.
Självprovtagning vaginalprov: Provet kan med fördel tas av patienten själv, men det är viktigt att patienten instrueras om att inte lägga ifrån sig den oförpackade pinnen någonstans, varken före eller efter provtagningen.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Mycoplasma genitalium

Provtagning:

Provtagningsmaterial Mycoplasma genitaliumBeställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.