RNA-Influensa och RSV PCR

Publicerad: 2020-01-17 10:36 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret med lila kork.
-Bryt av pinnen. Pinnen har en skåra där den ska brytas av.
-Skruva på korken.

Kalmar länssjukhus:

Proverna analyseras på Klinisk mikrobiologi. Prov som anländer före kl 16.00 vardagar och före kl 11.30 helgdagar besvaras samma dag. Från och med 13 december kan akut analys beställas, under kvällar och nätter fram till kl 04.30, genom att skicka provet till Klinisk kemi vid länssjukhuset.

Oskarshamns sjukhus:

Från och med 16:e december 2019 kan akuta analyser utföras vid Klinisk Kemi Oskarshamn dygnet runt.
Icke akuta prov transporteras till Klinisk Mikrobiologi i Kalmar för analys. Prover lämnade före kl 14:00 på vardagar eller före kl 10:00 på helgdagar kommer att nå Mikrobiologen för analys samma dag, övriga prov besvaras påföljande dag.

Västerviks sjukhus:

Från och med 16:e december 2019 analyseras influensa och RSV på Klinisk Kemi och transfusionsmedicin i Västervik med samma teknik som på Klinisk mikrobiologi i Kalmar. Analyserna utförs dygnet runt alla dagar i veckan. Svarstiden är 2-4 timmar beroende på antalet samtidigt beställda prov.
Influensa och RSV PCR

Provtagning:

Flocked swab i deltaswab-medium (lila kork)


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk kemi Kalmar
KALMAR

Klinisk kemi Oskarshamn
OSKARSHAMN

Klinisk kemi Västervik
VÄSTERVIK

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja