RNA-Influensa och RSV PCR + i vissa fall covid-19

Publicerad som INAKTIV: 2020-03-16 15:05 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret med lila kork.
-Bryt av pinnen. Pinnen har en skåra där den ska brytas av.
-Skruva på korken.
-Rengör provrör.
-Provrör från patienter med stark misstanke om SARS-CoV-2-smitta transporteras i transporthylsa till Klinisk mikrobiologi.

Proverna analyseras på Klinisk mikrobiologi. Prov som anländer före kl 13.00 besvaras samma dag.

Influensa A, B och RSV + i vissa fall covid-19

Provtagning:

Flocked swab i deltaswab-medium (lila kork)


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja