Herpes simplex- och Varicella zoster PCR

Publicerad: 2020-06-24 10:48 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Ytliga prov
Använd provtagningspinne utan medium (tomt rör). Vid blåsor punktera en så färsk blåsa som möjligt. Skrapa blåsbotten med provtagningspinnen och samla upp blåsinnehållet på denna. Det är en fördel om infekterade hudceller kommer med i provet men en nackdel om blod följer med. Måttligt fast handlag alltså! Om blåsor inte syns eller har rupturerat, samla rikligt med sekret från det misstänkta området på provtagningspinnen.

Likvor

Vid misstanke om herpesencefalit tag minst 1,0 mL likvor i sterilt rör.

Herpes simplex- och Varicella zostervirus PCR

Provtagning:

Flocked swab Copan eSwab (rosa kork)


Artikelnr: 102431
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja