Odling Helicobacter pylori

Publicerad: 2022-12-22 12:58 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Biopsi placeras i sterilt rör med mindre mängd koksalt (< 1ml).

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Helicobacter pylori

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej