F-Helicobacter pylori antigen

Publicerad: 2023-09-15 12:10 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Vid provtagning bör patienten inte ha behandlats med antibiotika under de senaste 4 veckorna eller med protonpumpshämmare under de senaste två veckorna.

Minst 1 ml faeces i skedrör.
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Helicobacter pylori antigen

Provtagning:

Rör plast, med sked och skruvlock
Volym: 13 mL

Artikelnr: 1368
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Nej