Odling Neisseria gonorrhoeae

Publicerad: 2019-10-31 11:30 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Prov tas från urethra hos män och hos kvinnor från både cervix och urethra. Vid klinisk misstanke kan prov även tas från tonsiller och/eller från analöppningen.

Odling Neisseria gonorrhoeae

Provtagning:

Provtagningspinne Copan orange


Artikelnr: 20729
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras kyl. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja