Odling Neisseria gonorrhoeae

Publicerad: 2022-12-22 13:28 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Prov tas från urethra hos män och hos kvinnor från både cervix och urethra. Vid klinisk misstanke kan prov även tas från tonsiller och/eller från analöppningen.

LÄNK tll fullständig provtagningsanvisning Odling Neisseria gonorrhoeae

Provtagning:

Provtagningspinne Copan orange


Artikelnr: 20729
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras kyl. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.