F-Enterohemorrhagiska E. coli

Publicerad: 2022-12-22 12:54 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Provet tas med provtagningspinne från ändtarmsöppningen direkt efter avföring (innan avtorkning med toalettpapper) alternativt doppas provtagningspinnen direkt i faeces (från bäcken, blöja, etc.). Provet kan även tas direkt från rektalslemhinnan i samband med rektoskopi.
Ange infektionsort, misstänkt smittkälla och insjukningsdatum på remissen.

EHEC + ETEC + EPEC + EIEC kan genomföras som paket på Karolinska universitetssjukhuset.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Enterohemorrhagiska E. coli

Provtagning:

Provtagningspinne Copan svart


Artikelnr: 20727
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.