Dermatofytdiagnostik PCR

Publicerad: 2019-11-01 09:06 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Materialet skickas in i torrt sterilt rör
-Nagelbädd: skrapa rikligt med material under nagelplatta, tag djupt från angripet ställe.
-Hudlesion: tag rikligt med hudskrap från kanten mot frisk vävnad.
-Angripna hårstrån: rycks ut med pincett. Fjällning från hårbotten skrapas loss.


Vid förfrågan om Pityrosporum ovale (P.orbiculare, Malassezia furfur), vidarebefordras provet för analys till Stockholm (KS).

Dermatofytdiagnostik PCR

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

×

Medicinsk Bakgrund