Dermatofytdiagnostik PCR

Publicerad: 2022-12-22 12:50 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Materialet skickas in i torrt sterilt rör
-Nagelbädd: skrapa rikligt med material under nagelplatta, tag djupt från angripet ställe.
-Hudlesion: tag rikligt med hudskrap från kanten mot frisk vävnad.
-Angripna hårstrån: rycks ut med pincett. Fjällning från hårbotten skrapas loss.


Vid förfrågan om Pityrosporum ovale (P.orbiculare, Malassezia furfur), vidarebefordras provet för analys till Stockholm (KS).

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Dermatofytdiagnostik PCR

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.


×

Medicinsk Bakgrund