Odling CVK (inkl. övriga intravasala katetrar)

Publicerad: 2019-10-28 11:09 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Om kateterutgången är inflammerad börja med att ta en vanlig sårodling därifrån.
-Tag därefter om möjligt blododlingar både via kärlkatetern (en odling från varje lumen) och via en perifer venpunktion. Märk blododlingsremisserna med tidpunkt och provtagningsställe (via kateter eller perifer). Märk blododlingsremisserna med ”DTTP”under anamnes.
-Tvätta därefter området runt kateterutgången med sprit. Låt torka. Drag katetern. Klipp av 3 cm av den distala intravasala delen (spetsen) med steril sax.
-Placera kateterdelen i ett tomt sterilt rör och transportera inom en timme till laboratoriet. Om transporten tar längre tid rekommenderas i stället att kateterdelen sticks ned en bit i ett svart Copan-transportrör. Låt då en del av katetern sticka upp ovanför det svarta transportmediet och sätt tillbaka det ursprungliga locket på transportröret, försök inte att samtidigt peta ned provtagningspinnen.


Odling CVK (inkl. övriga intravasala katetrar)

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
Kateter i tomt sterilt rör bör nå laboratoriet inom en timme.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja