Chlamydia trachomatis och Neisseria gonohorreae

Publicerad: 2019-11-01 09:06 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

För män rekommenderas i första hand urin, men urethraprov bör tas istället för urinprov om patienten nyligen kissat.
För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalsekret.

Chlamydia trachomatis och Neisseria gonohorreae
Patientinstruktion för Klamydiaprovtagning

Provtagning:

Abbott multi-collectTM Specimen Collection Kit


Artikelnr: 501892
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja