Chlamydia trachomatis och Neisseria gonohorreae

Publicerad: 2022-09-23 14:25 av Åsa Valve
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

För män rekommenderas i första hand urin, men urethraprov bör tas istället för urinprov om patienten nyligen kissat.
För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalsekret.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning och fördjupad information Chlamydia trachomatis och Neisseria gonohorreae
Patientinstruktion för Klamydiaprovtagning

Provtagning:

Abbott multi-collectTM Specimen Collection Kit


Artikelnr: 501892
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.