Odlingskontroll Bröstmjölk

Publicerad: 2023-07-18 14:52 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

1-2 ml bröstmjölk i sterilt rör. Begär vårdhygienisk undersökning av bröstmjölk på remissen. Bedömningen förutsätter att prov är taget FÖRE en eventuell pastörisering.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odlingskontroll Bröstmjölk

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras kyl. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
Provet måste transporteras omedelbart till laboratoriet för att undvika bakterietillväxt. Om inte omedelbar transport är möjlig kan provet förvaras kylt 4-8 C maximalt 4 timmar.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej