S-Borrelia-antikroppar

Publicerad: 2019-10-31 11:49 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör.


För Neuroborrelios behövs minst 0,5 mL likvor i sterilt rör och serumprov. Likvorprov måste alltid åtföljas av serumprov taget vid samma tillfälle.


Undersökning Borrelia-antikroppar

Provtagning:

Rör SST, guldgul propp resp. Rör liquorprov, konad bottenBeställs: Centralförrådet

Hantering:

-Serum i SST-rör med guldgul kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) efter minst 30 min koagulationstid.
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur.
Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja