B-Odling Blododling

Publicerad: 2022-12-22 12:45 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Alla fyra flaskorna kan tas från samma stick. Börja med ett slaskrör och tag proven i följande ordning: slaskrör- aerob1 - anaerob1 - aerob2 - anaerob2

Vid varje provtagning fylls för vuxna, en aerob (grön) och en anaerob (orange) blododlingsflaska med 10mL/flaska. Som alternativ till aerob + anaerob flaska = 20 ml blod kan till små barn användas en specialflaska - Pedibact - med gul topp. Denna flaska är avsedd för små blodvolymer, optimalt 4 ml.
Undvik helst provtagning via inneliggande kärlkatetrar eftersom dessa ofta är förorenade med hudflora. Vid antibiotikabehandling bör odlingarna tas när koncentrationen är som lägst (omedelbart före nästa dos).
Kontrollera att flaskornas bottenmembran är mörkt grönfärgade och att utgångsdatum inte har passerats (kassera annars).

Märk upp flaskan/flaskorna med Cosmic-etikett och placera etiketten enligt nedan:
-Streckkoden ska placeras vertikalt och får inte vara bruten.
-Undvik bubblor mot flaskytan.
-Etiketten får inte täcka QCR-koden eller fyllnads-markeringen samt vätskenivå på flaskan (Blododlingsinstrumentet läser av fyllandsnivån i flaskan).

Om pappersremiss; Riv av streckkodsremsan från respektive flaska och sätt dem på pappersremissen. Märk flaskorna med patientdata.


LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Blod

Provtagning:

BlododlingsflaskorBeställs: Centralförrådet (endast AE/AN) alt. Klinisk kemi

Hantering:

-Inokulerade blododlingsflaskor ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.


OBS! Blododlingar lämnas SNARAST på närmsta kliniskt kemiska laboratorium.

Blododlingsflaskor beställs i Raindance
Art nr Benämning
6795 Aerob flaska
6796 Anaerob flaska

PED-flaskor avhämtas även i fortsättningen hos Klinisk kemi.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.