Odling Allmän för sår och sekret

Publicerad: 2022-12-22 12:33 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Tvätta såret med steril kompress och koksalt (eller enligt renrutin med kranvatten). Rotera provtagningspinnen i ett område med aktiv inflammation dvs. sårkanten eller sårbotten. Undvik att bara samla upp var som oftast innehåller små mängder levande bakterier. Om såret är mycket torrt kan provtagningspinnen behöva fuktas med sterilt koksalt. Sätt provtagningspinnen i transportröret. Abscesser punkteras med spruta och kanyl efter huddesinfektion. Det aspirerade innehållet kan därefter antingen sprutas i ett tomt sterilt rör alternativt kan sprutan efter försegling direkt transporteras till laboratoriet.

Remissinformation:

-Lokalisation (d.v.s. vilken typ av normalflora kan tänkas förorena provet - munflora, hudflora, genitalflora?)
-Provtyp- specificera så precist som möjligt (Djupt/ ytligt/ bensår/ bett/ postoperativt/ Insticksställe/ Annat)
-Anamnes (Patientfaktorer) - (Diabetes/ Immunsupprimerad/ Osteitmisstanke/ Peroperativt/ Postoperativt/ Främmande material)
-Ev. antibiotikabehandling

Länk till fullständig provtagningsanvisning för Odling Allmän för sår och sekret

Provtagning:

Provtagningspinne Copan svart


Artikelnr: 20727
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.