S-Digitoxin

Publicerad: 2017-06-13 09:28 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.

Utförare:

Nu-sjukvården laboratoriemedicin Västra Götaland
Laboratoriemedicin Klinisk kemi, Uddevalla sjukhus
45180 UDDEVALLA
Tel: 010 - 435 25 80 Växeln: 010 - 435 00 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes med vanlig post inom 7 dygn. Därefter fryst i kolsyreis.