U-Konkrement

Publicerad: 2020-12-09 12:10 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Örebro län
Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 ÖREBRO

Region Kronoberg Ljungby
Provtagningsmottagning Klinisk kemi
34182 LJUNGBY

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinvägskonkrementet/-en (stenen/stenarna) läggs i plaströr eller plasthylsa med lock.
Kan sändas per post till Växjö för vidare befordran till Ljungby.