U-Konkrement

Publicerad: 2020-03-13 13:52 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Region Kronoberg Växjö
Klinisk kemiska laboratoriet, Strandvägen 8, Centrallasarettet Växjö
35185 VÄXJÖ
Tel: 0470-58 74 50

Region Örebro län
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinvägskonkrementet/-en (stenen/stenarna) läggs i plaströr eller plasthylsa med lock.
Kan sändas per post till Växjö för vidare befordran till Ljungby.