B-MicroArray

Publicerad: 2022-02-10 10:29 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Helblod kan förvaras upp till 1 vecka i kylskåpstemp.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Klinisk genetik, Patologhuset,ing.69 plan 8, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 31 63

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post vardagar i adresserad provpåse i Linköpingsväskan.