B-Methemoglobin

Publicerad: 2021-06-02 16:31 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

OBS!
B-Methemoglobin ingår även som undergrupp i syrabasstatus/blodgaser och kan tas artriellt samt venöst, se aB-MetHb samt vB-MetHb.

Kapillärt blod är ett alternativ till venöst eller arteriellt blod när omständigheterna inte tillåter riktig venös eller arteriell blodprovstagning. Provtagning utföres av laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Vid förvaring i rumstemperatur bör analys ske snarast
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp.upp till 2 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<2,0 %
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Methemoglobin bildas vid oxidation av hemjärnet från Fe2+ till Fe3+, varvid hemoglobinet mister sin syrgastransporterande förmåga. Normalt bildas små mängder methemoglobin i kroppen, men den största delen av detta återreduceras enzymatiskt till hemoglobin så att mindre än 1 % av hemoglobinet i erytrocyterna finns i form av methemoglobin. En ökad halt methemoglobin kan uppkomma vid ökad oxidation pga förgiftning med kemikalier och läkemedel. Det finns även sällsynta nedärvda tillstånd med methemoglobinreduktasbrist.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod blandas väl på vagga minst 10 min. före analys och analyseras snarast.
Minsta helblodsmängd 195 µL.
Helblod är hållbart i kylskåpstemp.upp till 2 h.
Spruta för blodgas alt. kapillärt tagen blodgas accepteras som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman