B-Methemoglobin

Publicerad: 2020-01-21 12:43 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Provet kan också tas som venös eller arteriell blodgas.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 1,0 mL blod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL blod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Sprutan lägges i försluten plastpåse och placeras i isbad
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
Kapillärt blod är ett alternativ till venöst eller arteriellt blod när omständigheterna inte tillåter riktig venös eller arteriell blodprovstagning.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Provtagning utföres av laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Vid förvaring i rumstemperatur bör analys ske snarast
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp.upp till 2 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<2,0 %
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Methemoglobin bildas vid oxidation av hemjärnet från Fe2+ till Fe3+, varvid hemoglobinet mister sin syrgastransporterande förmåga. Normalt bildas små mängder methemoglobin i kroppen, men den största delen av detta återreduceras enzymatiskt till hemoglobin så att mindre än 1 % av hemoglobinet i erytrocyterna finns i form av methemoglobin. En ökad halt methemoglobin kan uppkomma vid ökad oxidation pga förgiftning med kemikalier och läkemedel. Det finns även sällsynta nedärvda tillstånd med methemoglobinreduktasbrist.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod blandas väl på vagga minst 10 min. före analys och analyseras snarast.
Minsta helblodsmängd 195 µL.
Helblod är hållbart i kylskåpstemp.upp till 2 h.
Spruta för blodgas alt. kapillärt tagen blodgas accepteras som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman