Ultraljud av hjärtat via matstrupen (TEE)

Publicerad: 2020-04-14 14:22 av Tina Johansson
Fysiologiska kliniken Kalmar

Remiss:

Remiss "Klinisk fysiologi Kalmar" via Cosmic