Distal tryckmätning

Publicerad: 2020-04-14 14:28 av Tina Johansson
Fysiologiska kliniken Kalmar

Anvisningar:

Remiss:

Remiss "Klinisk fysiologi Kalmar" via Cosmic

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid