test

Publicerad: 2014-02-21 08:57 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
W7 test

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Abbott multi-collectTM Specimen Collection Kit


Artikelnr: 501892
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

W7 prov

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut alt. Rutin en gång i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
5 år5 10e12/L

×

Medicinsk Bakgrund

Mera w7

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Info W7